Ürünlerimiz

 

 

 
  Diş Sayıları ve Diş Şekilleri ile İlgili Tavsiyeler

Kesme işleminde istenilen sonuçların alınabilmesi ve optimum maliyet ve takım ömrü değerlerine ulaşılabilmesi için doğru seçim çok önemlidir.


- Diş sayısı olması gerekenden küçük olursa düzensiz bir kesim oluşur. Fakat kesme hattı boyunca
sıkışır. Fazla sürtünmeden dolayı takım ömrü azalır.
- Diş sayısı olması gerekenden büyük olursa, dişe karşılık gelen kesme basıncı artacağından dişler
çatlayarak kırılmaya başlar ve takım ömrü azalır.
- En uygun diş sayısını belirlemek için tecrübe ile edinilmiş bilgiler ısığında hazırlanan tablolarımızı
kullanabileceğimiz gibi en az 3 dişin kesmede temas halinde olmasını sağlayacak şekilde diş sayısı
belirleyebilirsiniz.